woensdag 31 oktober 2007

ISAF faalt in het beschermen van burgers Uruzgan

Er zijn steeds meer berichten dat de Taliban burgers pakken in Uruzgan. De ISAF-troepen en het Afghaanse leger zijn te zwak om ze te beschermen. Ze zijn simpelweg met te weinig soldaten en verloren terrein bij Deh Rawod. Daar betalen de burgers nu de prijs.

“Het lijkt erop dat de Taliban hun invloed rond Deh Rawod op deze manier willen vergroten,” aldus een woordvoerder van Defensie die wordt geciteerd in de NRC. Een andere oorzaak is de toename van buitenlandse strijders in Uruzgan.

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft aanwijzingen dat de Taliban rond Deh Rawod in Uruzgan meer geweld gebruiken tegen de bevolking.

De laatste weken zijn zeker negentien burgers vermoord. Dit is volgens het ministerie “opmerkelijk veel”.

Het verhevigde geweld valt samen met de flinke terreinwinst van Taliban-strijders rond Deh Rawod die ze in september boekten.

De ISAF-veiligheidsmacht was te zwak om terrein vast te houden. Ook bij de tegenaanval van de ISAF zijn naar alle waarschijnlijkheid veel slachtoffers gevallen onder de burgers.

Executies
De Nederlandse militairen hebben van de lokale bevolking de laatste tijd opvallend vaak berichten gekregen over moordpartijen en executies. Zo rapporteerde een lokale aannemer vrijdag dat twee van zijn werknemers, die op 25 oktober waren ontvoerd, zijn opgehangen door de Taliban.

Ze zouden zijn terechtgesteld omdat ze de burgemeester van Deh Rawod hadden geholpen met het opknappen van de stad. Twee andere burgers zouden vorige week zijn onthoofd wegens “collaboratie” met de Afghaanse regering, zo bericht de krant.

Volgens Defensie zijn de laatste weken buiten de negentien burgerdoden nog meer moorden gemeld, maar niet alle berichten kunnen worden bevestigd.

Voor waarnemers komen deze praktijken niet onverwacht. Nederland en andere ISAF-bondgenoten zijn niet bereid om meer soldaten naar Uruzgan te sturen.

Wel staat vast dat zondag een vader en een kind van veertien maanden zijn doodgeschoten en een derde man verwond is, kort nadat ze de Nederlandse basis hadden verlaten.

De mannen vroegen om hulp voor het kind dat brandwonden had. Toen ze per motor wilden terugkeren naar Deh Rawod, werden ze door onbekenden onder vuur genomen.

De Taliban executeren vaker burgers om samenwerking met buitenlandse troepen of de regering. Zoveel slachtoffers in vier weken in een relatief klein gebied is volgens Defensie wel opvallend. De Taliban hebben een maand geleden de druk op Deh Rawod vergroot.

Het ministerie meldde al eerder dat er bij tegenaanvallen van de ISAF en het Afghaanse leger burgers werden gedwongen door de Taliban om aan hun zijde te vechten. Daardoor was het aantal Taliban-slachtoffers vertekenend.

Eerder deze maand zei NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer dat de NAVO de gruweldaden van de Taliban onder de aandacht moet brengen van het publiek. In de media wordt hier nu veel over geschreven.

Chora
In juni waren Afghaanse en ISAF-veiligheidskrachten niet in staat om een aanval van de Taliban op de stad Chora op tijd af te slaan. Ook hier zou de Taliban burgers hebben geëxecuteerd en hebben gedwongen om aan de zijde van de Taliban te vechten.

De ISAF-troepen opereren vanaf vaste bases in Uruzgan. De Taliban is veel mobieler en kan steeds weer op andere plaatsen aanvallen uitvoeren.

Buitenlandse strijders
Defensie heeft aanwijzingen dat meer buitenlandse strijders zich voegen bij de Taliban om tegen de ISAF-troepen te vechten. Dat heeft een woordvoerder van Defensie dinsdag gemeld.

Ook bij de lopende ISAF-operatie Spin Gahr in de Baluchi-vallei in Uruzgan zijn indicaties dat strijders uit het buitenland meedoen met de Taliban. De NRC schrijft dat de steun zou komen uit islamitische landen als Tsjetsjenië, Oezbekistan, Marokko en Syrië.Defensie wil deze landen niet bevestigen.

Andere landen die eerder werden genoemd waar de Taliban steun uit ontvangt zijn onder meer Turkije, Pakistan, Bosnië en “Arabische landen”. Er wordt ook beweerd dat de Taliban geld krijgen van Arabische landen.

De Verenigde Staten verdenken bovendien Iran van wapenleveranties aan de Taliban, en elementen binnen de Pakistaanse geheime dienst van steun aan de Taliban.

Media en ISAF
NAVO-secretaris-generaal De Hoop Scheffer zei eerder deze maand dat de ISAF de gruweldaden van de Taliban meer onder de aandacht moeten brengen van het publiek.

Maar het zal toch de NAVO en de ISAF zelf moeten zijn om de burgers van Afghanistan hier tegen te beschermen.